Cyflwyno / Newid eich manylion

Enw'r Sefydliad/Gwasanaeth:

Enwau/acronymau eraill sydd gennych:

Disgrifiad:

Gwasanaethau a gynigir:

Cyfeiriad y Sefydliad/Gwasanaeth:

Cyfleusterau sydd ar gael:

A oes mynediad cyhoeddus i'r cyfeiriad hwn?:

Gwefan:

Enw Cyswllt:

Swydd yn y sefydliad:

Cyfeiriad Cyswllt:

Rhif Ffôn Cyswllt:

Rhif Ffôn Symudol Cyswllt:

Rhif Ffacs Cyswllt:

Cyfeiriad E-bost Cyswllt:

Os oes lle parcio ar gael, disgrifiwch eich cyfleusterau parcio?:

Disgrifiwch unrhyw fynediad i'r anabl sydd ar gael (mynediad â/heb neu ddim mynediad):
Mynediad â chymorthMynediad heb gymorthDim mynediad

Statws y Sefydliad:
Gwirfoddol/ElusenPreifat (Elw)Preifat (Nid er elw)Statudol

Oriau Agor/Cyfarfodydd:

Pa ieithoedd a ddefnyddir yn eich sefydliad?:

Cysylltiadau/Cymwysterau:

Rhif Elusen Cofrestredig:

Cwmni a gyfyngir gan warant:

Costau Aelodaeth:

Cyhoeddiadau a Gynhyrchwyd:

Ychwanegwch unrhyw fanylion eraill:

Enw cyswllt y person sy'n rhoi'r wybodaeth am y sefydliad hwn (Ni fydd yr wybodaeth hon yn weladwy ar ein gwefan nac i'r cyhoedd):

A hoffech chi gael eich ychwanegu at Restr Bostio Cyngor Dinas Abertawe?:


Hysbysiad Polisi Preifatrwydd

Byddwn yn cadw unrhyw wybodaeth a gyflwynir ar ein cofnodion am 2 flynedd. Byddwn yn cysylltu â chi ar ôl 2 flynedd yn gofyn i chi ddiweddaru cofnod eich sefydliad. Os nad ydym yn cael ymateb, byddwn yn dileu'r cofnod.

This post is also available in/Mae’r swydd hefyd ar gael yn: English

Your guide to who's who and what's where in Swansea – Eich canllaw i bwy yw pwy a beth sydd ym mhle yn Abertawe