Cartref

Bydd y gwasanaeth hwn yn cau ar 25 Mai er mwyn cyflwyno gwasanaeth newydd Dewis Cymru ar gyfer Cymru gyfan; gwefan newydd sy’n ceisio helpu pobl gyda’u lles yng Nghymru. Cyflwynir y gwasanaeth newydd ar draws Cymru ar hyn o bryd a bydd ar gael yn Abertawe’n fuan. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau sy’n gwasanaethu’r gymuned yn Abertawe.

Oherwydd hyn, nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer y cyfeiriadur ond byddem yn annog sefydliadau i gofrestru gyda Dewis Cymru yn lle hynny- https://www.dewis.cymru (Cymraeg) https://www.dewis.wales (Saesneg)

Gallwch edrych ar eu tudalen cwestiynau cyffredin am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth newydd a sut y gallwch gofrestru yma – https://www.dewis.cymru/frequently-asked-questions-about-dewis-cymru (Cymraeg) https://www.dewis.wales/frequently-asked-questions-about-dewis-cymru (Saesneg)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion a ddarperir.

This post is also available in/Mae’r swydd hefyd ar gael yn: English

Your guide to who's who and what's where in Swansea – Eich canllaw i bwy yw pwy a beth sydd ym mhle yn Abertawe