Cartref

Dyma’r lle i fynd er mwyn cael gwybodaeth gyffredinol am fyw yn Abertawe. Os ydych am wybod y ffeithiau, edrychwch yma.

Mae’r cyfarwyddiadur yn cynnwys gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau sy’n gwasanaethu’r gymuned yn ardal Abertawe.

Ydych chi am wybod ble mae canolfannau cynghori? Clybiau badminton? Cylchoedd chwarae plant? Mae dod o hyd i’r hyn y mae ei eisiau arnoch mor hawdd ag ABC.

Mae Cyfarwyddiadur Cymunedol Abertawe yn cael ei redeg gan bartneriaeth o wasanaethau lleol, ac rydym wastad yn ymdrechu i wneud y cyfarwyddiadur hwn mor gynhwysfawr â phosib.

Os hoffech weld eich sefydliad chi ar y rhestr, ewch i’r wefan a gallwch gofrestru eich hunan ar-lein mewn munudau — mae’n syml, ac mae’n rhad ac am ddim!

Rydym yn croesawu cyflwyniadau yn Gymraeg a/neu yn Saesneg.

This post is also available in/Mae’r swydd hefyd ar gael yn: English

Your guide to who's who and what's where in Swansea – Eich canllaw i bwy yw pwy a beth sydd ym mhle yn Abertawe