Helpu

Chwilio’r Cyfeiriadur

Gallwch chwilio’r Cyfeiriadur trwy nodi geiriau chwilio neu enwau sefydliadau, ond bydd yr awgrymiadau isod yn eich galluogi i gynnal chwiliadau mwy cymhleth.

Chwilio am sefydliad/term pwnc

Os ydych yn chwilio am faes pwnc penodol iawn, e.e. diabetes, neu os ydych yn gwybod enw’r sefydliad, teipiwch y gair hwn yn y blwch Chwilio yn y gornel dde uchaf a chliciwch ar “Chwilio”. Bydd y Cyfeiriadur yn rhoi rhestr o sefydliadau sy’n gysylltiedig â’ch meini prawf chwilio.

Pori’r Cyfeiriadur Cymunedol

Mae’r Cyfeiriadur Cymunedol yn eich galluogi i bori categorïau sefydliadau gan ddefnyddio’r rhestr gategorïau ar ochr dde’r dudalen. Mae’r rhestr gategorïau yn nhrefn yr wyddor.

Hefyd, mae rhestr A i Y ar gael gan y cyfeiriadur yn y pennawd ar frig y dudalen.

This post is also available in/Mae’r swydd hefyd ar gael yn: English

Your guide to who's who and what's where in Swansea – Eich canllaw i bwy yw pwy a beth sydd ym mhle yn Abertawe